Acaricide (spint)

Acaricide (spint)

Een acaricide is een bestrijdingsmiddel dat bedoeld is om teken en mijten (zoals spint) te bestrijden. Dit kan op verschillende manieren, onder meer door hun groei en ontwikkeling te storen, of door de celademhaling te storen, of door in te werken op het zenuwstelsel of door de vrouwelijke dieren steriel te maken.

Een acaricide kan zowel tegen eieren, larven als volwassen organismen ingezet worden. De meeste acariciden hebben ook een functie als insecticide of fungicide. In plaats van acaricide wordt soms de term miticide gebruikt als men de nadruk wil leggen op de bestrijding van mijten.
Naargelang de wijze van afdoding kan men volgend onderscheid maken:

  • Maaggiften:  Zij veroorzaken de dood van de acaricide nadat het product in het spijsverteringsstelsel is terecht gekomen. Vele producten tegen vretende acariciden behoren tot de maaggiften.
  • Contactgiften:  Zij veroorzaken de dood nadat het product door de opperhuid van het insect is binnen gedrongen. Meestal is slechts contact tussen het insect en het product nodig.
  • Gasvormige giften:  Zij dringen het insect via de ademhaling binnen en veroorzaken zo een snelle verstikkingsdood. Sommige gasvormige giften dringen ook gemakkelijk door de opperhuid heen.
  • Systemische giften:  Deze producten worden opgenomen in de sapstroom en vervolgens door de gehele plant getransporteerd. Het plantensap wordt daardoor giftig voor stekende en zuigende insecten. Met systemische insecticiden kunnen ook insecten bestreden worden die verscholen leven, en dus niet geraakt worden tijdens het spuiten.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal acariciden die wij u kunnen aanbieden. Indien u op zoek bent naar een product dat niet vermeld wordt, kunt u voor meer informatie met ons contact opnemen.

🕷APOLLO7477P/Bbestrijdt eieren en larven159,00€excl. 12% BTW
🕷BORNEO9962P/Bbestrijdt spintmijt475,00€excl. 12% BTW
🕷CAREX 100SC10483P/Bbestrijdt spintmijt en witte vlieg179,00€excl. 12% BTW
🕷ENVIDOR9409P/Bbestrijdt spintmijt en luizen229,00€excl. 12% BTW
🕷FLORAMITE 240 SC9462P/Bselectieve acaricide, bestrijdt gehele cyclus595,00€excl. 12% BTW
🕷KANEMITE10421P/Bselectieve acaricide275,00€excl. 12% BTW
🕷MASAI 20 WP8435P/Bbestrijdt spintmijten285,00€excl. 12% BTW
🕷MILBEKNOCK9435P/Binsecticide/acaricide179,00€excl. 12% BTW
🕷NISSORUN SC10385P/Bbestrijdt eieren en larven156,25€excl. 12% BTW
🕷OBERON10302P/Bbestrijdt spintmijten, roest- en galmijten475,00€excl. 12% BTW
🕷SCELTA10244P/Bbestrijdt spintmijtn in alle stadia385,00€excl. 12% BTW
🕷VERTIMEC8511P/Bbestrijdt het volwassen organisme179,00€excl. 12% BTW