Insecticide

Insecticide

Een insecticide wordt aangewend ter bestrijding en/of voorkoming van insecten. Naargelang de wijze van afdoding kan men volgend onderscheid maken:

  • Maaggiften:  Zij veroorzaken de dood van het insect nadat het product in het spijsverteringsstelsel is terecht gekomen. Vele producten tegen vretende insecten behoren tot de maaggiften.
  • Contactgiften:  Zij veroorzaken de dood nadat het product door de opperhuid van het insect is binnen gedrongen. Meestal is slechts contact tussen het insect en het product nodig.
  • Gasvormige giften:  Zij dringen het insect via de ademhaling binnen en veroorzaken zo een snelle verstikkingsdood. Sommige gasvormige giften dringen ook gemakkelijk door de opperhuid heen.
  • Systemische giften:  Deze producten worden opgenomen in de sapstroom en vervolgens door de gehele plant getransporteerd. Het plantensap wordt daardoor giftig voor stekende en zuigende insecten. Met systemische insecticiden kunnen ook insecten bestreden worden die verscholen leven, en dus niet geraakt worden tijdens het spuiten.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal insecticiden die wij u kunnen aanbieden. Indien u op zoek bent naar een product dat niet vermeld wordt, kunt u met ons contact opnemen.

🦟ADMIRAL8526P/Bbestrijdt eieren en larven van witte vlieg
🦟ARIONEX GARDEN10194G/Bslakkenverdelgingsmiddel12,50€excl. 12% BTW
🦟BASAMID5675P/Binsecticide / nematoΓ―de / fungicide190,00€excl. 12% BTW
🦟CALYPSO9352P/Binsecticide / acaricide in groente, fruitteelten, sierplanten199,00€excl. 12% BTW
🦟CAREX 100SC10483P/Bbestrijdt spintmijten, tomatengalmijt en witte vliegen 179,00€excl. 12% BTW
🦟DECIS 15 EW10646P/Binsecticide met maag- en contactwerking
🦟ENVIDOR9409P/Binsecticide / acaricide ter bestrijding van mijten en luizen229,00€excl. 12% BTW
🦟EXIT 100BIOCIDEinsecticide / acaricide tegen vliegende en kruipende insecten69,00€excl. 12% BTW
🦟FLY FREE KITBIOCIDEcomplete set van automatische verstuiver en insecticide48,75€excl. 21% BTW
🦟FOR-INSECT9893G/Bsystemische insecticide19,64€excl. 12% BTW
🦟GELE LIJMVALLENgele kaarten die aan beide zijden zijn besmeerd met lijm9,50€excl. 12% BTW
🦟INSECTICIDE 10ME9459G/Btotaalherbicide tegen vretende en zuigende insecten21,43€excl. 12% BTW
🦟INSEGAR8812P/Bbestrijdt fruitmot, vruchtschilvreter, vruchtbladroller
🦟K-OTHRINE FLOW 25BIOCIDElangwerkende insecticide voor professioneel gebruik129,00€excl. 12% BTW
🦟KARATE ZEON9231P/Bbestrijdt trips, bladluizen, wantsen, bladvretende rupsen159,00€excl. 12% BTW
🦟LIMASLAK PRO6511P/Bslakkenverdelgingsmiddel124,00€excl. 12% BTW
🦟MAGGOTSBIOCIDEinseticide ter bestrijding van vlieglarven in mest95,00€excl. 12% BTW
🦟MILBEKNOCK9435P/Binsecticide/acaricide tegen spintmijten, weekhuidmijten en mineervliegen179,00€excl. 12% BTW
🦟MOVENTO 100SC9797P/Bsystemisch insecticide420,00€excl. 12% BTW
🦟MUSCAMATICBIOCIDEinsecticide (aerosol met doseerventiel) 13,64€excl. 21% BTW
🦟OBERON10302P/Bbestrijdt spintmijten, roestmijten, galmijten en witte vlieg475,00€excl. 12% BTW
🦟OKAPI7978P/Binsecticide met een zeer brede werking tegen diverse insecten199,00€excl. 12% BTW
🦟PATRIOT9207P/Binsecticide met maag- en contactwerking59,00€excl. 12% BTW
🦟PERMAS 250 COMBI ECBIOCIDEbestrijdt kruipende en vliegende insecten (biocide gesloten circuit)139,00€excl. 12% BTW
🦟PERMAS DBIOCIDEstuifpoeder tegen kruipende insecten, mieren en wespen60,00€excl. 12% BTW
🦟PIRIMOR6640P/Bspecifiek werkzaam tegen bladluizen365,00€excl. 12% BTW
🦟STEWARD9328P/Bvoor de bestrijding van rupsen van motten en vlinders99,00€excl. 12% BTW
🦟TEPPEKI9526P/Bter bestrijding van bladluizen, dop-, schild- en wolluizen
🦟TRACER9275P/Been effectief insecticide voor de bestrijding van trips, rupsen en vliegen240,00€excl. 12% BTW
🦟VERTIMEC8511P/Binsecticide / acaricide voor bestrijding van volwassen organisme179,00€excl. 12% BTW
🦟VESPA LOKVLOEISTOFBIOCIDElokmiddel op basis van natuurlijke bestanddelen9,09€excl. 21% BTW
🦟VESPA TRAPDIVERSrobuuste wespenval zonder gebruik van gifstoffen9,09€excl. 21% BTW
🦟VYDATE 10G6591P/Binsecticide/nematicide ter bestrijding van aaltjes en (bodem)insecten220,00€excl. 12% BTW