FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Permas Combi 250 EC

Professioneel insecticide tegen kruipende en vliegende insecten. Met “knockdown” effect en lange nawerking. Zowel voor woningen als voor stallen.

Toelatingsnummer: 4889B (biocide, PT18 insecticide)
Samenstelling: 250 g/l permethrin, 150 g/l piperonyl butoxide, 30 g/l bioallethrin 
Formulering: EC (Emulgeerbaar concentraat)
Verpakking: 1 liter
Doelgroep: Biocide, Professioneel gebruik, Gesloten circuit

 

Beschrijving

Permas 250 Combi EC is een professioneel biocide tegen kruipende en vliegende insecten. Met “knockdown” effect en lange nawerking. Zowel voor woningen als voor stallen.

Insecticide die uitsluitend is toegelaten voor de bestrijding van kruipende insecten in ruimten, mits zodanige apparatuur wordt gebruikt dat enkel plaatselijke toepassing mogelijk is op plaatsen waar de insecten zich verschuilen. Het product is ook toegelaten voor de bestrijding van vliegen in stallen.

Gebruik en toepassingen:
Enkel bestemd voor professioneel gebruik/landbouwers.

Dosis: 100ml/10 liter water /100m²

Het product wordt plaatselijk toegepast onder lage druk en grove druppel.
 • Voor bestrijding van de meest verscholen kruipende insecten:
  Dosis: 100 ml/10 l water; als onderhoudsdosis, of in begin van aantasting zal 50 ml/10 l water volstaan.
  Behandel warme en vochtige plaatsen waar de insecten zich schuilhouden.

 

 • Ter bestrijding van wespennesten:
  De ingang van de nesten grondig bespuiten
  Gebruiksverdunning : 100 ml/10 liter water

 

 • Tegen vliegen in stallen:
  Dosis: 100 ml/10 l water/100 m² toepassen op de plaatsen waar de vliegen rusten (vensterbanken, raamkozijnen, leidingen, …). Nooit volledige oppervlakken behandelen.
  Deze behandeling is vooral efficiënt tegen de volwassen vliegen, maar kan aangevuld worden met een behandeling door middel van een product met larvicide werking. Zoniet zal de behandeling met Permas 250 Combi EC herhaald moeten worden zodra de vliegen terug verschijnen.
Het product niet toepassen in aanwezigheid van de dieren.
Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit.

 

Prijs per verpakking : 139,00€ (excl. 21% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig/ Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating  voor gebruik in uw land.
X