FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Permas D 5 kilo

Gebruiksklaar stuifpoeder ter bestrijding van mieren, wespen en ander kruipend ongedierte in en rond gebouwen

 

Toelatingsnummer: 2683B (BIOCIDE)
Samenstelling: 0,75% permethrin
Formulering: DP (Stuifpoeder)
Verpakking: 5 kilo (ook verkrijgbaar in een stuifbus van 400 gram)
Doelgroep: Biocide, Professioneel gebruik, Vrij circuit

 

Beschrijving

Permas D is uitsluitend toegelaten ter bestrijding van kruipende insecten (mieren) in woon- en verblijfsruimten, en ter bestrijding van wespennesten buitenshuis. Het product is geschikt voor plaatselijke toepassing.

De verpakking van 5 kg en de toepassingen door middel van stuifapparatuur zijn voorbehouden voor professioneel gebruik en brandweerkorpsen.

Gebruik en toepassingen:

Giftig voor bijen
Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.Tegen wespennesten:
  • Dosis: 50 – 100 gram/nest bij gebruik van een DR-5 poederverstuiver
  • Toepassingstijdstip: van zodra de nesten worden waargenomen.
  • Toepassingswijze: bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuiver DR 5 het poeder rechtstreeks in de ingang van het nest verstuiven. Steeds alle toegangswegen tot het nest behandelen.
          Opmerking : het volledig opruimen van een nest kan tot 24 uur in beslag nemen.
Tegen mieren en andere kruipende insecten:
  • Toepassingstijdstip : van zodra de insecten worden waargenomen. Indien nodig, en vooral na regen, de behandeling herhalen.
  • Toepassingswijze: bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuiver DR 5 het poeder in dunne lagen verstuiven op de door de insecten bezochte plaatsen. Bij mieren vooral een weinig poeder strooien in de nestingangen en op de looppaden.

 

Prijs per verpakking : 60,00€ (excl. 21% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.

Andere suggesties…

X